DEZE FUNCTIE IS UITGESCHAKELD VOOR SMARTPHONES

0 %

Image

Tips & Tricks

ABS ...

Wat heeft is nu juist het voordeel van ABS op een motorfiets?
De remafstand van een een motorfiets uitgerust met ABS zal korter zijn dan de remafstand van een motorfiets zonder ABS. We staan dus vlugger stil en verminderenzo de mogelijke impact. Deze impact heeft dan weer onmiddellijk invloed op de gevolgen. 
 
Een schuiver met een ABS motor is bijna onbestaand bij een rembeweging. Tenminste als de motor rechtop staat en niet op hellingshoek is. Ondertussen is de techniek al zo ver gevorderd dat sommige motoren wel werken op hellingshoek, zoals het ABS PRO remsysteem. Toch vraagt remmen met een ABS motor wat inzicht: 
remmen met een ‘ABS-motor’ moet je leren!
 
De uiteindelijke stopafstand is sterk afhankelijk van de daadkracht van de rembeweging, de durf van de motorrijder om volop in de ankers te gaan. In heel veel gevallen is de modale motorrijder niet bewust van zijn/haar potentieel aan remkracht, met als gevolg dat de stopafstand niet echt korter is geworden dan met de ABS-loze motorfiets.
Het komt er dus absoluut op aan om onmiddellijk, zonder te knippen, naar de maximum remkracht te gaan. Dit betekent bijna alles onmiddellijk dichttrekken. Het opbouwend remmen, aanleggen van de remmen is een verlies aan stopafstand.
Veel motorrijders hebben onbewust de neiging om de remmen traag opbouwend te gebruiken. Niet ongewoon aangezien in een ver verleden aangeleerd werd om te remmen met een traag opbouwende rembeweging. Dit was/is zeker correct op de ABS-loze motorfiets. Het progressief remmen was een must om je niet onderuit te remmen!
 
De intro van ABS op de motor heeft dan ook gezorgd voor een andere remtechniek, bij noodremmingen wel te verstaan. Wanneer bij een noodremming het ABS-systeem is werking treedt moet de motorrijder wennen aan de ABS-impulsen die je voelt in remhendel en pedaal. Belangrijk om de remmen zeker niet te lossen. Net zoals we in de wagen de rempedaal ook niet gaan lossen. Het grote verschil tussen remmen met de motor en de wagen is vooral dat noodremmingen met de wagen nog toelaten om tijdens de rembeweging een stuurbeweging uit te voeren. Bij de meeste motoren is een noodremming best niet te combineren met een stuurbeweging waardoor je op hellingshoek komt.
 
Oefenen op een gesimuleerde noodremming is dus zeker een goed idee!
Hopelijk hebben we ons ABS systeem niet nodig wanneer we een rije maken. Uiteindelijk is het ABS-systeem niet gemaakt om te gebruiken, maar blijft het een opvangnet voor als het echt fout gaat.

Terug ...